تاييديه

 

        r-arrow داراي تاييديه ازشركت مخابرات ايران براي ساختكانتينرهاي12متري و 6 متري وكانكسهاي6 متري جهت مراكز تلفن سيار درسال1370

        r-arrow داراي تاييديه ازشركت ارتباطات سياربراي ساخت كانكس BTS متصل درسال 1384

Approved

        r-arrow تنهادارنده تاييديه ازشركت ارتباطات سياربراي ساخت كانكسBTS منفصل

        r-arrow داراي رتبهA ازشركت ارتباطات سياربراي توليدكانكس وتجهيزات جانبي

        r-arrow داراي تاييديه براي ساخت تابلوAC،تابلوDC و تابلو حفاظ كنتور

        r-arrow  داراي تاييديه ازشركت ایرانسل براي ساخت كانكس BTS

        r-arrow  عضو سنديكاي صنعت مخابرات ايران

 

 گواهينامه

   

tuv-nord-iso

           r-arrow  داراي گواهينامه سيستم مديريت كيفيت ISO9001:2008   

 

 گواهی حسن انجام کار:

r-arrow  تحويل يك هزاركانكسBTS به همراه تجهيزات كامل وفرنيش شده دريك قرارداد

r-arrow  دريافت نامه تقدیروتشكرازشركت بهين ارتباط مهرجهت تحويل يك هزاركانكسBTSموردتاييد شركت اتباطات سياردركمتراز14ماه

r-arrow  سابقه حسن همكاري و جلب رضايت تمامي مراكزمخابرات استان ها در قراردادهاي مختلف

r-arrow  دريافت نامه قدرداني ازشركت توسعه صنعتگران فارس(كنسريسيوم فارس)جهت قراردادساخت كانكس BTS

r-arrow   دريافت نامه قدرداني وتشكربابت حسن همكاري درقراردادهاي ساخت كانكس ازشركتهاي ديگرازجمله ارتباط صنعت اطلس،كاوش كام آسيا،نيروفران و...

 

 

تاييد شده توسط

  • havval-logo
  • irancell-logo
  • taliya-logo
  • TCI-logo
  • Rightel-logo
  • tuv-nord-iso
  • huawei-logo
  • mobinnet-logo