خودروی امداد فیبر نوری محصولی جدید از صنعت ارتباط وحدت

در . ارسال شده در اخبار


fiberoptic-rescue-1

در ادامه طراحی و ساخت محصولات جدید این بار صنعت ارتباط وحدت خودرو ویژه ای را جهت متخصصان و تکنسینهای صنعت مخابرات ایران به بازار ارائه نموده است. این خودرو با تجهیز به انواع وسایل و امکانات مورد نیاز به تنهایی یک تعمیرگاه متحرک است.

درباره این محصول بیشتر دانید

تاييد شده توسط

  • havval-logo
  • irancell-logo
  • taliya-logo
  • TCI-logo
  • Rightel-logo
  • tuv-nord-iso
  • huawei-logo
  • mobinnet-logo